Anasayfa

Cerrahi tedaviye karar verilirken, hastalığın doğal seyri ve cerrahi tedavinin faydaları ile olası komplikasyonları göz önüne alınmalıdır. Bu aşamada  hastaya tıbbi ve cerrahi tedavi yolları,  bu tedavilerin  olası komplikasyonları ve faydaları tüm yönleri ile anlatılmalı; hasta da özgür iradesi ve edindiği bilgiler ışığında yaşamı veya yaşam kalitesi konusunda kararını vermelidir. Cerrahi tedavide başarının anahtarları; hastaya doğru  ameliyatın yapılması ve  hastanın hekimine duyduğu   güvendir.  Bir cerrah, hastanın güveninini ve ameliyatlardaki başarıyı ancak bilgi, beceri ve yılların getirdiği  tecrübe ile kazanır.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top